máj
16

Jegyzőkönyv a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége közgyűléséről

 amely készült 2014. május 7. napján 17.00 órai kezdettel a Roham Bárban, a 1074 Budapest, Dohány utca 22-24. szám alatt a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége (székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 20., képv.: Kollár Árpád elnök) közgyűlésén:

 A jelenlévők névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerint 19 fő tag.

 Kollár Árpád. a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekeszti. Egyúttal kihirdeti a következő közgyűlés időpontját 17.30 órai kezdettel.

 A megismételt közgyűlés helye: Roham Bár, a 1074 Budapest, Dohány utca 22-24

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 7. 17.30

A megismételt közgyűlésen jelen van a mellékelt jelenléti ív szerinti 19 fő tag.

 A közgyűlést Neszlár Sándor megnyitja, üdvözli a jelenlévőket.

 Jelenlévők nyílt szavazást követően egyhangúan megszavazzák, hogy jelen közgyűlés    

 Levezető elnöke: Neszlár Sándor

 Jegyzőkönyvvezető: dr. Sifter Veronika

 Hitelesítők: Kollár Árpád, Németh Dóra

 A levezető elnök ismerteti a megismételt közgyűlés szabályait, mely szerint az eredetinapirenden szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül a közgyűlés. határozatképes. Ismerteti továbbá, hogy a közgyűlés az Alapszabály módosításának tekintetében a leadott szavazatok háromnegyedes többségével, a többi kérdés a leadott szavazatok egyszerű többségével nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 Jelenlévők a mai napon abból a célból gyűltünk össze, hogy a FISZ, Fiatal Írók Szövetsége a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát megállapítsuk, és elfogadjuk, továbbá a 2013. évi számviteli beszámolót, valamint döntsünk a Holokauszt Emlékév programját érintő kérdésekben. A fentieken túlmenően a jelenlévők abból a célból is összegyűltek, hogy meghallgassák az elnökségi beszámolót, az elnökségi tagok beszámolóit, valamint a sorozatszerkesztői beszámolót.

 A fentiekre tekintettel a levezető elnök az alábbi napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:

 1.        2013. évi számviteli beszámoló elfogadása
 2.        Alapszabály módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján)
 3.        A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés
 4.        Tagfelvétel – Bajzák Anna
 5.        Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója
 6.        Egyéb – Gérecz Attila-díj

 Korpa Tamás kéri a 2. és 3. napirendi pont sorrendjének felcserélését.

Jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan megszavazzák, hogy a közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1.         2013. évi számviteli beszámoló elfogadása
 2.         A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés
 3.         Alapszabály módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján)
 4.         Tagfelvétel – Bajzák Anna
 5.         Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója
 6.         Egyéb – Gérecz Attila-díj

 

 1. sz. napirendi pont: 2013. évi számviteli beszámoló elfogadása:

Sifter Veronika és Kollár Árpád a mellékelt 2013. évi számviteli beszámoló sarokszámait, különös tekintettel azokra a pályázatokra, melyek átnyúlnak a 2014-es évre.

Kollár Árpád részletezi a szakmai programokat (könyvkiadás, FISZ-háló, tábor) Sifter Veronika felhívja a figyelmet, hogy a beszámoló néhány tétele – a 2014-es évre áthúzódó pályázatok elszámolását tekintve – módosulhat.

1/2014. (V.7.) számú határozat

 A jelenlévők egyhangúan elfogadják a 2013. évi számviteli beszámolót. Egyúttal felhatalmazzák Kollár Árpádot, hogy a FISZ titkárság esetlegesen szükséges módosításokat a beszámolón vezesse át és 2014. május 31.-ig a Fővárosi Törvényszéknek küldje meg.

 

2. sz. napirendi pont: A Holokauszt Emlékév programjaival kapcsolatos döntés 

Kollár Árpád elnök elmondja, hogy a FISZ a Holokauszt Emlékév kapcsán két pályázatot nyújtott be. Az egyik egy konferencia és középiskolai program, az alternatív magyar órák programjának továbbgondolásaként, a másik egy közösségi részvételt elősegítő filmes projekt, ahol 10 db videofilm készül. „Mi közöd hozzá?” Őszinte kérdések feltevése - őszinte válaszok.

A nyertes szervezetek 10 %-a visszaadta a pénzt – az elnökség 5-2 arányban döntött arról, hogy az elnyert összeget nem adja vissza, de kérés érkezett arra, hogy közgyűlésen beszéljük meg a kérdést.

Kollár Árpád szerint fontos a program megvalósítása

az elnökség a következő alternatívákat látja:

 1. Bojkott (teljes kivonulás)
 2. Programok megvalósítása (a pályázati pénzek felhasználásával megvalósítjuk vállalt programjainkat az eredeti formában)
 3. Programok megvalósítása alternatív módon (a nyert összeg felhasználásával, de a FISZ tagsága által lefektetett alapelvek mentén kerülnek megrendezésre a programok)
 4. Programok megvalósítása a pénz visszautalása mellett

 

Az ezt követő vitában felszólaltak: Antal Nikolett, Győrfi Kata, Kollár Árpád, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Neszlár Sándor, Pál Dániel Levente, Pápay György, Szekeres Nikoletta, Szőllőssy Balázs, Vincze Ferenc, Csepregi János tagsághoz írott levelét a témában Mészáros Márton olvasta fel.  

 A vita végén Neszlár Sándor ismét összefoglalja a lehetséges alternatívákat és a jelenlévő tagság javaslatára a következő kérdést bocsátja szavazásra:

 Visszaadja-e az elnyert állami támogatást a FISZ a Holokauszt Emlékév kapcsán?

 

2/2014. (V.7.) számú határozat

A jelenlévő tagság 2 igen, 3 tartózkodás és 12 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy nem adja vissza a Holokauszt Emlékév kapcsán elnyert támogatást. 

Ezt követően a FISZ tagjai az alábbi arányban jegyzőkönyvben kívánják rögzíteni a következőket:

 

A FISZ jelenlévő tagjai 13 igen és 3 tartózkodás mellett hangsúlyozni kívánják, hogy a programok megvalósítása nem jelenti az emlékmű koncepciójának támogatását.

 

Javaslat érkezett arról, hogy a Szövetség mint közösség gondolkozzon arról, hogy az fenntartásunk kifejezésének milyen adekvát formái vannak, ezt a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

 

 1.       sz. napirendi pont: Alapszabály módosítása

 

A levezető elnök ismerteti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek jogállását a jogszabályváltozás 2014. május 31. napjáig nem érinti. Ezen szervezeteknek azonban 2014. május 31. napjáig kezdeményezniük kell az Ectv. szabályai szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételt. Erre figyelemmel módosítani kell a szövetség alapszabályát.

 Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely a) civil szervezet, b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

 Az alapszabály javasolt módosításai továbbá:

-          A közgyűlést az elnökség – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a közgyűlés kezdő napját legalább 14 nappal megelőzően valamennyi tag részére postai vagy elektronikus úton küldött meghívóval hívja össze.

-          Legalább tíz tag, legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. napon, az ok és a cél megjelölésével – írásban kérhetik az elnökségtől, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.

-          A felügyelő bizottság hívja össze az elnökség ülését, ha azt e szabályok szerint az arra jogosultak kérték, de a titkár nem hívta össze.

 

3/2014. (V.7.) számú határozat

A tagok az egyes változásokról külön-külön szavaznak

 1. Az Ectv. szabályai okán szükséges változtatások: a tagság egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja
 2. Közgyűlés összehívásának szabályainak változása: a tagság egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja
 3.  Napirendi pont felvétele: a tagság egyhangúan elfogadja
 4. Felügyelő bizottság is összehívhatja az elnökségi ülést – formai

 

A tagok kijelentik, hogy az Alapszabály rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek elfogadják, az abban foglaltakat tudomásul veszik.

 

4. sz. napirendi pont:   Tagfelvétel

 Neszlár Sándor ismerteti Bajzák Anna tagfelvételi kérelmét.

 

 4/2014. (V.7.) számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúan támogatják Bajzák Anna felvételi kérelmét

 

 1. sz. napirendi pont: Elnökség, sorozatszerkesztők beszámolója

Kollár Árpád elmondja, hogy a beszámolók a 2013. évi számviteli beszámoló ismertetésénél megtörténtek.

 

6. sz. napirendi pont:     Egyéb - Gérecz Attila-díj

 Kollár Árpád elmondja, hogy a FISZ idén Molnár Illést és Korpa Tamást jelöli a szervezet Gérecz Attila-díjra.

 Egyéb napirendi pont nem lévén, levezető elnök a közgyűlést 2014. május 7-én 19 óra 10 perckor berekeszti. 

 

 Budapest, 2014. május 7.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://fiatalirok.blog.hu/api/trackback/id/tr196173055

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.