jún
2

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest VI., Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Czifra Júlia, Korpa Tamás, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Urbán Bálint, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Kellermann Viktória irodavezető, Kiss Kriszta

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Antal Niki (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. FISZ tábor, műhelyek

Urbán Bálint és Tóth-Czifra Júlia beszámolnak a FISZ tábor 2017 szervezésének állásáról. Elnökség elfogadja a beszámolót, majd döntést hoz arról, hogy Korpa Tamás társelnököt bízza meg a a támogatott helyek elosztásával. A tábor a könyhét idején kerül meghirdetésre.

2.Tagfelvétel

Elnökség egyhangúan felveszi Hermann Veronikát a tagjai közé.

 1. Kommunikációs munkatárs

Elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy a FISZ új honlapjának, sajtójának és Facebook oldalának kezelésére a közeljövőben kommunikációs munkatársi állást hirdet meg.

 1. Kortárs Irodalom Éve

Kellermann Viktória beszámol a Kolorádó fesztiválra készülő kiadványról és programokról, az Elnökség elfogadja a beszámolót.

 1. Beszámolók a nagyrendezvényekről

Korpa Tamás beszámol a FISZ „árdeli tűnt Athén” című kolozsvári nagyrendezvényéről; Tóth-Czifra Júlia a FISZ egri konferenciájával – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 1. HUBBY-tagság

Elnökség egyhangúan úgy dönt, hogy kezdeményezi a FISZ felvételét a HUBBY-ba, és megbízza Antal Nikolettet, hogy ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.

 1. Márai-program

Elnökség úgy határoz, hogy az idei évben a 2016-os tapasztalatok alapján nem indul a Márai-program.

 1. Lengyel pályázat

Kellermann Viktória, a projekt vezetője beszámol az elnyert lengyel-magyar kooperációs pályázat szervezéséről. A projekt november utolsó hetében kerül majd megvalósításra. Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 

ápr
3

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest VI., Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Czifra Júlia, Korpa Tamás, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Urbán Bálint, Pataki Viktor, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Kellermann Viktória irodavezető

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Antal Nikolett (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető:  Sifter Veronika(egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 

 1. FISZ tábor

Tóth-Czifra Júlia és Urbán Bálint főszervezők beszámolnak az idei tábor állásáról, arról, hogy hogyan állnak a felkérések. Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

 1. Kortárs Irodalom éve

Tóth-Czifra Júlia beszámol az Aranyláz programsorozatról A rendezvény időszaka: 2017.05.01-2017.11.30

 

 1. Beszámoló a közelmúlt rendezvényeiről

Szőllőssy Balázs referál a Disztópia rendezvényről. Az elnökség a beszámolót elfogadja.

Korpa Tamás beszámol a marosvásárhelyi és kolozsvári rendezvényről. Az elnökség a beszámolót elfogadja.

 1. Programok a közeljövőben:

Áprlis 29-én versszimpózium Sághegyen, Lanczkor Gábor részvételével

 

 1. tagfelvétel

Korpa Tamás Ismerteti a jelentkezéseket: Spaits Bence és Gallyas Klára Éva jelentkezőknek további publikációt és későbbi újrajelentkezést javaslunk.

 1. Facebook oldalunk kezelése

Kellermann Viktória ismerteti a Facebook oldal kezelésének menetét.  Az elnökség felhatalmazza Kellermann Viktóriát a Facebook kommunikáció koordinálására

 1. FISZ honlap

Szőllőssy Balázs beszámol a FISZ honlap oldalának elkészítéséről. Az elnökség a beszámolót elfogadja.

 1. Májusi közgyűlés

Májusi közgyűlés Sifter Veronika ismerteti, hogy május végén a szervezet összehívj éves közgyűlését.

 1. Canon, digitális könyvnyomtatás felkérése:

Az elnökség saját kötetek kiadására koncentrál.

 1. Külföldi lehetőségek

Szőllőssy Balázs beszámol  az isztambuli ITEF Irodalmi Fesztiválon történő részvételről. Korpa Tamás beszámol  a : Brno-i (brünni) magyarok intézetével az együttműködésről.

 

már
6

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2017. március 3.

Helyszín: Budapest VI., Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Czifra Júlia, Korpa Tamás, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Urbán Bálint, Pataki Viktor, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Kellermann Viktória irodavezető

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Antal Nikolett (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Koszorúzás március 15-én a PIM-ben

Elnökség egyhangúan megbízza Pataki Viktort és Urbán Bálintot, hogy képviselje a FISZ-t a március 15-ei koszorúzáson a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

 1. Tagfelvétel

Korpa Tamás társelnök beszámol arról, hogy az elmúlt időszakban hárman jelentkeztek a FISZ tagjának: az elnökség a társelnök javaslatára egyhangúan úgy dönt, hogy Tóth Júliát felveszi tagjai közé, Reichenbach Józsefet és István Csaba esetében további publikációkra és későbbi újrajelentkezésre ösztönzi.

 1. Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Szőllőssy Balázs kurátor megvitatásra bemutatja a Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíjra érkezett pályázatokat. Az Elnökség tagjai javaslatokat tesznek a támogatandó személyekre a március 17-ei kuratóriumi ülésen.

 1. A Hortus Conclusus-sorozat új szerkesztői

Elnökség megbeszélést tart a korábban a FISZ Könyvek-sorozatra pályázó Barlog Károllyal és Pál Sándor Attilával, hogy a Hortus Conclusus-sorozatot az év második feléig vegyék át. A páros március végéig elkészíti a sorozat karakterét adó stratégiát.

 1. A FISZ programjai a közeljövőben

Korpa Tamás beszámol a debreceni kritikai műhelyről, a marosvásárhelyi március 27-ei és április 29-ei versszimpóziumokról (Kovács András Ferenc és Lanczkor Gábor); a májusi kolozsvári irodalmi eseménysorozatról; illetve Pataki Viktorral együtt az április végi ’56-os konferenciáról; Szőllőssy Balázs beszámol a készülő disztópia-konferenciáról; Tóth-Czifra Júlia és Urbán Bálint a kritikustusa-sorozatról; Pataki Viktor az egri konferencia időpontmódosításáról (2017. május 11-12.).

Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 1. Nemzetközi projektek

Kellermann Viktória beszámol a lengyelországi partnerekkel kapcsolatos fejleményekről, illetve a lengyel-magyar nemzetközi pályázatra beadandó tervekről. Elnökség megbízza Kellermann Viktóriát, hogy a lengyelországi partnerkapcsolatokkal kapcsolatos pályázatok felkutatásával és menedzselésével.

Elnökség megbízza Urbán Bálintot, hogy készítse elő a FISZ nyári táborába a francia-magyar irodalmi workshopot.

Az Elnökség megbízza Szőllőssy Balázst, hogy vegye fel a kapcsolatot a Skót Nemzeti Könyvtárral a nyári táborra esetleges skót-magyar irodalmi workshop megtartása ügyében.

 1. 2017-es FISZ tábor

Tóth-Czifra Júlia és Urbán Bálint főszervezők beszámolnak az idei tábor állásáról, arról, hogy hogyan állnak a felkérések. Az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 

jan
30

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2017. január 27.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Cziffra Júlia, Korpa Tamás, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Urbán Bálint, Pataki Viktor, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Kellermann Viktória irodavezető

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Varga Betti (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Hortus Conclusus-sorozat

Az Elnökség – egyetértésben a jelenlegi sorozatszerkeszőkkel – egyhangúan úgy határoz, hogy a Hortus Conclusus-sorozatnak az idei évben új sorozatszerkesztőket keres. Elnökség megbízza Antal Nikolettet, Tóth-Cziffra Júliát és Szőllőssy Balázst, hogy a szerkesztőváltás folyamatát menedzselje.

 1. Líraműhely

Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a FISZ líraműhelyét továbbra is Bajtai András és Sirokai Mátyás vezesse. A további kommunikációval Sifter Veronika pénzügyi vezetőt bízza meg.

 1. Rendezvények

Szőllőssy Balázs, Sifter Veronika, Korpa Tamás és Antal Nikolett beszámolnak a FISZ futó és tervezett rendezvényeiről. Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

Az Elnökség megbízza Varga Betti elnökségi tagot, hogy a FISZ Háló rendezvényeinek menedzselését az év végéig végezze, ahhoz segítő munkatársat találjon.

 1. Honlap

Szőllőssy Balázs beszámol a FISZ új honlapja fejlesztéséről, az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 1. Az elnökség feladatmegosztása

Elnökség egyhangúan határoz az új elnökség tagjainak feladatairól: Antal Nikolett és Korpa Tamás az elnöki, Szőllőssy Balázs a titkári feladatokért, a programmenedzsmentért Varga Betti, a nemzetközi kapcsolatokért Urbán Bálint és Szőllőssy Balázs, a könyvkiadásért Tóth-Cziffra Júlia és Pataki Viktor felel.

 1. 1%-kampány

Elnökség egyhagúlag úgy dönt, hogy az 1%-felajánlásokkal kapcsolatos kampány vezetésével Pataki Viktort és Sifter Veronikát bízza meg.

 

nov
29

Időpont: 2016. november 17.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Kollár Árpád, Korpa Tamás, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Neszlár Sándor, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Kellermann Viktória irodavezető

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Varga Betti (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Tagfelvétel

Korpa Tamás elnökségi tag beszámol a tagfelvételre jelentkezőkről. Az elnökség döntése alapján Kapusi Ferenc felvételét az elnökség nem támogatja (egyhangú), mivel nincs ajánlása a tagságra; B. Kiss Mátyást az elnökség felveszi a tagjai közé (egyhangú).

 1. Könyves kérdések

Elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy a FISZ jövőre sem tart majd fent standot a Nemzetközi Könyvfesztiválon.

Neszlár Sándor javaslatára az elnökség úgy dönt, hogy korrektort keres a könyvkiadáshoz.

A FISZ Világirodalmi sorozatának jövőjével kapcsolatban Elnökség úgy határoz, hogy új kiadókkal lép kapcsolatba további pályázási lehetőségekkel kapcsolatban.

 1. Pályázatok és elszámolás

Sifter Veronika pénzügyi vezető beszámol a pályázati elszámolások jelenlegi helyzetéről – Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 1. Közgyűlés és FISZ Karácsony

Az Elnökség egyhangúan határoz arról, hogy a tisztújító közgyűlést december 15-én, 16 órától tartja.

 1. József Attila-díj jelölések

Elnökség a tagság jelölési alapján úgy dönt, hogy az idei évben József Attila-díjra Fráter Zoltánt, Kalapos Éva Veronikát, k. kabai lórántot, Karácsonyi Zsoltot, Kollár Árpádot, Sopotnik Zoltánt és Szilágyi Zsófiát jelöli.

okt
12

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2016. október 11.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Varga Betti, Korpa Tamás elnökségi tagok, Kellermann Viktória irodavezető,Sifter Veronika

Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Varga Betti (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. FISZ Könyvek sorozatszerkesztői pályázat, Minerva sorozat

 Elnökség a szerkesztőségre pályázók közül szóbeli második körben meghallgatja Ayhan Gökhan és Balrog Károly, Gál Soma és Tinkó Máté, Új Krisztina és Pál Sándor Attila, valamint Bessenyei Balázs és Pataki Viktor pályázópárosokat. Elnökség úgy határoz, hogy a Minerva sorozat sorozatszerkesztői pozíciójával Bessenyei Balázst és Pataki Viktort (egyhangú), a FISZ Könyvek sorozat sorozatszerkesztői pozíciójával Gál Somát és Tinkó Mátét (5 szavazat) bízza meg. A megbízásokat a sorozatszerkesztők három évre kapják.

 

 1. Beszámoló a nagyrendezvényekről (Karaván, Írókölcsönző, Kulturális átjárók és határszegések, Színházi-irodalmi workshop)

 Korpa Tamás beszámol a szeptember 16-ai FISZ Karaván, Szőllőssy Balázs a Kulturális átjárók és határszegések, Kellermann Viktória az Írókölcsönző, Antal Nikolett a Színházi-irodalmi workshop című programok megvalósításáról – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 

 1. Elnökségi pályázat

 Elnökség megbízza Kollár Árpád leköszönő elnököt, hogy két hét múlvára, október 25-ére készüljön el a felhívás a FISZ elnöki pályázatára. A pályázati határidőt Elnökség november 25-ében állapítja meg.

 

 1. Tagfelvétel

 Korpa Tamás bemutatja a tagjelölteket – Elnökség úgy határoz, hogy a FISZ tagjai közé felveszi Szántai Márk (egyhangú), kabai lóránt (egyhangú), Vásári Melinda (egyhangú), Moharos Éva (egyhangú). Lovas Szilvia tagsági kérelmét az elnökség egyhangúan elutasítja.

 

 1. Közgyűlés

 Elnökség a FISZ éves, egyúttal tisztújító közgyűlésének időpontját december 15-ében állapítja meg, és felkéri Sifter Veronika irodavezetőt, hogy hívja egybe a közgyűlést.

 

 

sze
16

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2016. szeptember 15.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Varga Betti, Korpa Tamás elnökségi tagok, Porczió Veronika, Kellermann Viktória irodavezető

Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Korpa Tamás (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Nyári programok

Varga Betti főszervező beszámol a FISZ-tábor, Szőllőssy Balázs a FISZ Turnébusz tanulságairól és sikereiről – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 

 1. FISZ Könyvek szerkesztői pályázat

 Elnökség úgy határoz, hogy a FISZ Könyvek sorozatszerkesztői pályázatának második körét, a kiválasztott szerkesztőjelöltek szóbeli meghallgatását  október 11-e délután fél 6ra tűzi ki.

 

 1. Őszi nagyrendezvények (Karaván, Írókölcsönző, Kulturális átjárók és határszegések, Színházi-irodalmi workshop)

 Korpa Tamás beszámol a szeptember 16-ai FISZ Karaván, Szőllőssy Balázs a Kulturális átjárók és határszegések, Kellermann Viktória az Írókölcsönző, Antal Nikolett a Színházi-irodalmi workshop című programok előkészületeiről – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 Korpa Tamás beszámol arról, hogy az ’56-os pályázat kapcsán hiánypótlási felszólítást kapott a FISZ, ezt beadtuk, ám még válasz nincsen ezzel kapcsolatban. 

 

 

 1. Márai-program

 Neszlár Sándor beszámol a Márai-programban elfogadott könyvekkel kapcsolatos helyzetről: kilenc címet rendeltek meg a könyvtárak, a kötetek kiküldése folyamatban van. Az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 

 1. Tagfelvétel

 Korpa Tamás bemutatja a tagjelölteket – Elnökség úgy határoz, hogy a FISZ tagjai közé felveszi Ferencz Mónikát (egyhangú), Purosz Leonidaszt (egyhangú), Puskás Dániel (egyhangú), Szabó R. Ádám (egyhangú). dr. Császi Zsüliet, Hekl Krisztina, Tritzner Laura és Vámosi Dániel esetében az Elnökség egyhangúan további publikációkra és a FISZ műhelyeiben való részvételre ösztönzi a szerzőket.

 

 1. FISZ Háló

 Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy a Kritikustusa-sorozatot Szekeres Niki és Tóth-Cziffra Júlia folytassa ősszel – Antal Nikolett megbeszéli velük a többieket. Mészáros Márton beszámol az Y-generációs sorozat állásáról: az Elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy ebben a félévben a FISZ Háló-sorozatból a FISZ finanszírozza a programsorozatot.

Antal Nikolett beszámolóját a Holokauszt-programsorozat folytatásának előkészítésével és a tervezett programstruktúrával (filmvetítések és kerekasztal-beszélgetések) kapcsolatban az Elnökség egyhangúan elfogadja.

 

 

júl
29

A Fővárosi Ítélőtábla 2016. július 7-én kelt végzésével elfogadta a szervezet 2016. 05 25-én módosított alapszabályát, mely az alábbi linkre kattintva érhető el. 

 

jún
1

FISZ Tábor 2016

Címkék: tábor 2016 | Szerző: vsifter | 3:53 pm

Žižegrád!

A Fiatal Írók Szövetségének nyári tábora 2016. július 20–24. között

 

Fiatal író, költő, kritikus, irodalmár vagy? Akkor ott a helyed július 20-tól az ötödik visegrádi FISZ táborban!

Jelentkezz és vegyél részt számos szakmai programon, beszélgetésen, találkozz a kortárs irodalom meghatározó alakjaival!

Tanulj és kapcsolódj ki egyszerre, írj verset, prózát, műfordítást vagy kritikát a műhelyekben, vegyél részt a reggeli szemináriumokon, bulizz esténként! A jelentkezési lapon minden információt megtalálsz.

Ne feledd, 2016. július 20. és 24. között irodalmi tábor Visegrádon!

A helyek fogynak, mielőbb küldd el jelentkezési lapod!

 

Hol, mennyiért?

Visegrádon a Mogyoróhegy Kempingben,

Tagdíjat befizető FISZ-tagoknak és külhoni magyar fiataloknak: 13.000 Ft

Mindenki másnak: 16.000 Ft

 

Ha nem akarsz lemaradni, jelentkezz a fisz.tabor@gmail.com e-mail címen a csatolt jelentkezési lap kitöltésével!

Jelentkezési lap letölthető innen. Vagy kérd itt: fisz.tabor@gmail.com

 

Részletes program hamarosan!

A tábor Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/1762828310619039/

máj
31

fiszkonyvek.jpg

SOROZATSZERKESZTŐI PÁLYÁZAT

a Fiatal Írók Szövetsége FISZ Könyvek-sorozatához

 

A Fiatal Írók Szövetségének elnöksége pályázatot hirdet sorozatszerkesztői feladatok ellátására a FISZ Könyvek-sorozathoz.

A megbízás időtartama a pályázat elbírálásától számított három év. A FISZ Könyvek a FISZ pályakezdő, kötettel még nem rendelkező szerzők munkáit bemutató sorozata.


Olyan fiatal, elkötelezett szerkesztők vagy szerkesztőpárosok pályázatait várjuk, akik képesek önálló tájékozódásra, ismerik a fiatal magyar irodalom intézményrendszerét, határozott esztétikai elvárásokkal rendelkeznek. A sorozatszerkesztői munka kitűnő lehetőséget biztosít kapcsolat- és tapasztalatszerzésre, díjazása azonban hangsúlyozottan nem versenyképes.

Feladatok:

· kéziratok felkutatása
· szerzőkkel való kapcsolattartás
· pályázatok elkészítése
· kéziratok gondozása
· közreműködés a nyomdai előkészítésben
· a könyv gyártási folyamatainak nyomon követése
· könyvbemutatók szervezése
· a könyv utóéletének megszervezése

A maximum 3 oldalas pályázatban kérjük vázolni a szerkesztő(k) a sorozattal kapcsolatos kiadói tervét, néhány megjelentetni kívánt kötetet, a könyv utóéletével, terjesztésével kapcsolatos ötleteket. A pályázat mellé kérjük csatolni a pályázó(k) szakmai életrajzát.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában a fiatalirok@gmail.com címre várjuk.

Beadási határidő: 2016. július 1.


Eredményhirdetés: A FISZ 2016-os nyári irodalmi táborában. A nyertes szerkesztő vagy szerkesztőpáros meghívást kap a FISZ táborába, mely 2016. július 20-24-e között kerül megrendezésre Visegrádon.

 

süti beállítások módosítása