sze
16

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2016. szeptember 15.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Varga Betti, Korpa Tamás elnökségi tagok, Porczió Veronika, Kellermann Viktória irodavezető

Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Korpa Tamás (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Nyári programok

Varga Betti főszervező beszámol a FISZ-tábor, Szőllőssy Balázs a FISZ Turnébusz tanulságairól és sikereiről – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 

 1. FISZ Könyvek szerkesztői pályázat

 Elnökség úgy határoz, hogy a FISZ Könyvek sorozatszerkesztői pályázatának második körét, a kiválasztott szerkesztőjelöltek szóbeli meghallgatását  október 11-e délután fél 6ra tűzi ki.

 

 1. Őszi nagyrendezvények (Karaván, Írókölcsönző, Kulturális átjárók és határszegések, Színházi-irodalmi workshop)

 Korpa Tamás beszámol a szeptember 16-ai FISZ Karaván, Szőllőssy Balázs a Kulturális átjárók és határszegések, Kellermann Viktória az Írókölcsönző, Antal Nikolett a Színházi-irodalmi workshop című programok előkészületeiről – az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolókat.

 Korpa Tamás beszámol arról, hogy az ’56-os pályázat kapcsán hiánypótlási felszólítást kapott a FISZ, ezt beadtuk, ám még válasz nincsen ezzel kapcsolatban. 

 

 

 1. Márai-program

 Neszlár Sándor beszámol a Márai-programban elfogadott könyvekkel kapcsolatos helyzetről: kilenc címet rendeltek meg a könyvtárak, a kötetek kiküldése folyamatban van. Az Elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót.

 

 1. Tagfelvétel

 Korpa Tamás bemutatja a tagjelölteket – Elnökség úgy határoz, hogy a FISZ tagjai közé felveszi Ferencz Mónikát (egyhangú), Purosz Leonidaszt (egyhangú), Puskás Dániel (egyhangú), Szabó R. Ádám (egyhangú). dr. Császi Zsüliet, Hekl Krisztina, Tritzner Laura és Vámosi Dániel esetében az Elnökség egyhangúan további publikációkra és a FISZ műhelyeiben való részvételre ösztönzi a szerzőket.

 

 1. FISZ Háló

 Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy a Kritikustusa-sorozatot Szekeres Niki és Tóth-Cziffra Júlia folytassa ősszel – Antal Nikolett megbeszéli velük a többieket. Mészáros Márton beszámol az Y-generációs sorozat állásáról: az Elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy ebben a félévben a FISZ Háló-sorozatból a FISZ finanszírozza a programsorozatot.

Antal Nikolett beszámolóját a Holokauszt-programsorozat folytatásának előkészítésével és a tervezett programstruktúrával (filmvetítések és kerekasztal-beszélgetések) kapcsolatban az Elnökség egyhangúan elfogadja.

 

 

jún
1

FISZ Tábor 2016

Címkék: tábor 2016 | Szerző: vsifter | 3:53 pm

Žižegrád!

A Fiatal Írók Szövetségének nyári tábora 2016. július 20–24. között

 

Fiatal író, költő, kritikus, irodalmár vagy? Akkor ott a helyed július 20-tól az ötödik visegrádi FISZ táborban!

Jelentkezz és vegyél részt számos szakmai programon, beszélgetésen, találkozz a kortárs irodalom meghatározó alakjaival!

Tanulj és kapcsolódj ki egyszerre, írj verset, prózát, műfordítást vagy kritikát a műhelyekben, vegyél részt a reggeli szemináriumokon, bulizz esténként! A jelentkezési lapon minden információt megtalálsz.

Ne feledd, 2016. július 20. és 24. között irodalmi tábor Visegrádon!

A helyek fogynak, mielőbb küldd el jelentkezési lapod!

 

Hol, mennyiért?

Visegrádon a Mogyoróhegy Kempingben,

Tagdíjat befizető FISZ-tagoknak és külhoni magyar fiataloknak: 13.000 Ft

Mindenki másnak: 16.000 Ft

 

Ha nem akarsz lemaradni, jelentkezz a fisz.tabor@gmail.com e-mail címen a csatolt jelentkezési lap kitöltésével!

Jelentkezési lap letölthető innen. Vagy kérd itt: fisz.tabor@gmail.com

 

Részletes program hamarosan!

A tábor Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/1762828310619039/

máj
31

fiszkonyvek.jpg

SOROZATSZERKESZTŐI PÁLYÁZAT

a Fiatal Írók Szövetsége FISZ Könyvek-sorozatához

 

A Fiatal Írók Szövetségének elnöksége pályázatot hirdet sorozatszerkesztői feladatok ellátására a FISZ Könyvek-sorozathoz.

A megbízás időtartama a pályázat elbírálásától számított három év. A FISZ Könyvek a FISZ pályakezdő, kötettel még nem rendelkező szerzők munkáit bemutató sorozata.


Olyan fiatal, elkötelezett szerkesztők vagy szerkesztőpárosok pályázatait várjuk, akik képesek önálló tájékozódásra, ismerik a fiatal magyar irodalom intézményrendszerét, határozott esztétikai elvárásokkal rendelkeznek. A sorozatszerkesztői munka kitűnő lehetőséget biztosít kapcsolat- és tapasztalatszerzésre, díjazása azonban hangsúlyozottan nem versenyképes.

Feladatok:

· kéziratok felkutatása
· szerzőkkel való kapcsolattartás
· pályázatok elkészítése
· kéziratok gondozása
· közreműködés a nyomdai előkészítésben
· a könyv gyártási folyamatainak nyomon követése
· könyvbemutatók szervezése
· a könyv utóéletének megszervezése

A maximum 3 oldalas pályázatban kérjük vázolni a szerkesztő(k) a sorozattal kapcsolatos kiadói tervét, néhány megjelentetni kívánt kötetet, a könyv utóéletével, terjesztésével kapcsolatos ötleteket. A pályázat mellé kérjük csatolni a pályázó(k) szakmai életrajzát.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában a fiatalirok@gmail.com címre várjuk.

Beadási határidő: 2016. július 1.


Eredményhirdetés: A FISZ 2016-os nyári irodalmi táborában. A nyertes szerkesztő vagy szerkesztőpáros meghívást kap a FISZ táborába, mely 2016. július 20-24-e között kerül megrendezésre Visegrádon.

 

máj
3

Alulírott reprezentatív irodalmi szervezetek tiltakozunk a szakterületet érintő radikális forráskivonás ellen, mely különösen érzékenyen érinti az irodalmi folyóiratokat és szerzőiket.

 A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága a 2016. évben mindössze 350 millió forintot szánt folyóiratok támogatására, mely még a kiemelt lapok megjelentetésére sem elegendő. Az idei indítókeret jelentősen kevesebb, mint a Folyóirat-kiadás Kollégiuma rendelkezésére álló 2015. évi 655 millió vagy a 2014. évi 633 millió forint.

Az NKA szakmai kollégiumai az elmúlt hetekben saját keretük terhére kicsivel több, mint 158 millió forinttal egészítették ki a rendelkezésre álló 350 milliót, hogy a folyóiratok azonnali ellehetetlenülését elkerüljék. A szakmai kollégiumok által végrehajtott kényszerű átcsoportosítás azonban egyéb fontos területektől, többek között az irodalmi ösztöndíjaktól von el forrásokat. Ez a mintegy fél milliárd forintnyi támogatás azonban még mindig jóval kevesebb annál a hozzávetőleg évi 800 milliónál, amennyit az NKA az utóbbi években a folyóiratok támogatására fordított.

A magyar irodalmi kultúra és nyilvánosság legalább két évszázadra visszamenőleg hagyományosan folyóirat-centrikus. A forráskivonás alapjaiban érinti a kortárs irodalom közvetítését, jelenét és jövőjét, ugyanis olvasók nélkül nem létezhet kortárs irodalom.

A színvonalas határon túli és vidéki folyóiratok ellehetetlenülése ráadásul nem pusztán egy sajtótermék, szellemi műhely megszűnéséhez vezethet, hanem a helyben gondozott, Kárpát-medencei fókuszú kultúraközvetítés és értékteremtés felszámolásához is. Egy országos rangú vidéki vagy határon túli periodika rendkívül összetett feladatkörrel bír. Teljes országrészek kophatnak ki a kortárs kultúrából a kedvezőtlen viszonyok miatt. A határon túli magyar nyelvterületeken pedig nemzeti identitásunk megőrzésének évszázados munkája kerül veszélybe, hiszen a folyóiratműhelyek a szépirodalmi és tudományos közlemények publikálása mellett identitáserősítő és olvasásnevelő erővel is bírnak.

A Nemzeti Kulturális Alap ez idáig a magyar nemzeti kultúra, így a magyar irodalom legfőbb támogatója volt. Az NKA szellemiségével ellentétes intézkedés azonban veszélybe sodorja a hazai és határon túli magyar folyóiratok, portálok megjelenését. Ellehetetleníti azt a magas színvonalú értékteremtő szakmai munkát és tehetséggondozást, melyet a hozzájuk kapcsolódó kulturális, művészeti és tudományos szellemi műhelyek végeznek.

Minden európai ország állami költségvetése támogatja a nemzeti kultúrát, különös hangsúllyal a nyelvi önazonosság és a közösségi emlékezet megőrzésében nélkülözhetetlen irodalmat. Irodalmi életünk, ezen belül folyóirat-kultúránk fenntartása alapvető nemzetstratégiai érdek, nem leépítésére, hanem nagyarányú fejlesztésére volna szükség.

A szépirodalomnak nincsenek önálló felsőoktatási intézményei, nincsenek az állami költségvetésből finanszírozott műhelyei, intézményrendszerének 80%-át az NKA pályázatokon elnyert támogatások segítségével tartják fent, nehéz körülmények között, egyik napról a másikra élve. Ebben a helyzetben felmérhetetlen következményekkel jár a viszonylagos biztonságot jelentő három éves pályázati program megszüntetése és az azt követő forráskivonás.

Az új kollégiumi struktúrában úgy kerültek vissza az egyes szakmai kollégiumokhoz a folyóirat-pályázatok, hogy a hároméves programok éves költségkeretét az új kollégiumi támogatási keretek már nem tartalmazták. Ez a költségvetési helyzet a legnagyobb gondot a Szépirodalmi Kollégiumban idézte elő, mert itt évente együttesen 10 budapesti és vidéki irodalmi folyóirat hosszútávra elnyerhető támogatási programjának hiányzik a fedezete, hozzávetőlegesen évi 150-200 millió forint.

A kiszámítható működés érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alap haladéktalanul biztosítson megfelelő összeget a folyóiratok megjelenésére, továbbá pótolja a szakmai kollégiumok által véghezvitt átcsoportosítással kieső forrásokat.

Egyúttal felhívjuk az érintett folyóiratok, portálok szerkesztőinek és szerzőinek figyelmét, hogy csakis széles körű szakmai összefogással lehetséges a folyóiratok és a hozzájuk kapcsolódó szakmai műhelyek jövőjét megnyugtatóan biztosítani.

 

Budapest, 2016. május 3.

 

Erdélyi Magyar Írók Ligája

Fiatal Írók Szövetsége

József Attila Kör

Magyar Írószövetség

Szépírók Társasága

Szlovákiai Magyar Írók Társasága

 

ápr
24

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV


Időpont: 2016. április 22.
Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda
Jelen vannak: Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Varga Betti elnökségi tagok, Sifter Veronika irodavezető, Makai Máté FISz-háló koordinátor
Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.
Levezető elnök: Kollár Árpád (egyhangú + 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)
Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva


1. Tábor
Varga Betti főszervező beszámol a FISZ tábor szervezésének jelenlegi állásáról . AZ Elnökség elfogadja a javasolt programstruktúrát.


2. 56-os pályázat
Az elnökség úgy határoz, hogy a szövetség indul az 1956-os Emlékbizottság által kiírt pályázatokon. Az elnökség megbízza Sifter Veronika irodavezetőt a pályázatok megírásával

3. Rendezvényes pályázat
Az Elnökség úgy határoz, hogy ad be pályázatot az Ismeretterjesztési Kollégium rendezvénypályázatára.

4. FISZ Háló
Az Elnökség megbízza Makai Mátét a FISZ Háló programsorozat koordinálásával, és a FISZ PR-tevékenységeivel. A programszervezésben Kellermann Viktóriával fognak együttműködni.

5. Könyvhét, könyvkiadás
Antal Nikolett beszámol róla, hogy a Holokauszt – új utak, új generációk című kötetnek május 5-én lesz a bemutatója. Az Elnökség határoz arról, hogy Makai Máté koordinálja a könyvhét kapcsán rendezendő kötetbemutatókat.

 

ápr
21

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV
Időpont: 2016. március 10.
Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda
Jelen vannak: Korpa Tamás, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Neszlár Sándor, Varga Betti elnökségi tagok
Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Mészáros Márton (egyhangú + 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)
Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

1. Tagfelvétel
Elnökség egy tartózkodás mellett dönt Horváth Benjámin felvételéről a Fiatal Írók Szövetségébe.
Beszámoló a Magyar Falu tanácskozásról
Korpa Tamás elnökségi tag beszámol arról, hogy a háromnapos rendezvény nagyon sikeresen zajlott, a tanácskozás anyagának tanulmánykötetbe szerkesztését és őszi kiadását kezdeményezi. Az Elnökség felhatalmazza Korpa Tamást, hogy a tanulmánykötet szerkesztésével kapcsolatos teendőket ellássa.


2. Beszámoló az ELTE-n szervezett vitaestről
Varga Betti és Szőllőssy Balázs beszámolnak a fiatal írók által szervezett vitaestről a Kárpát-Medencei Nonprofit Tehetséggondozó Kft. kapcsán. Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.


3. Együttműködés a Holokauszt Emlékközponttal
Antal Nikolett beszámol a Holokauszt Emlékközponttal való együttműkődés jelenlegi állásáról: a programok és az együttműködés az Emlékközponttal való egyeztetés-sorozat után a tervek szerint halad. Az elnökség egyhangú döntése értelmében az őszi események koordinálását és előadásait Varga Betti veszi át Antal Nikolettől

 

feb
4

Időpont: 2016. január 26.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Kollár Árpád elnök, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett elnökségi tagok, Sifter Veronika, Pál Vanda, Csepregi János

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Kollár Árpád (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. József Attila-díj, NKA-kuratórium jelölés, Kárpát-Medencei Nonprofit Kft.

A FISZ elnöksége úgy határoz, hogy részt vesz az NKA kuratóriumainak jelölési folyamatában, és Bednanics Gábort és Hansági Ágnest kívánja jelölni a Szépirodalmi Kollégiumba. Ennek indokairól a tagságot külön levélben értesíteni fogja.

A József Attila-díj jelölésével kapcsolatban Kollár Árpád elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy Orbán János Dénes újdonsült kuratóriumi tag tájékoztatása alapján a tavalyi jelölések érvényesek maradtak, különös tekintettel a két kimaradó jelölt, Lanczkor Gábor és Nagy Koppány Zsolt személyére.

Az aktuális kultúrpolitikai helyzettel kapcsolatban a Szövetség tagságát az elnökség levélben értesíteni fogja a következő három napon belül.

 1. FISZ 18 programsorozat

Az Elnökség egyhangúan dönt arról, hogy „FISZ 18” címmel programsorozatra pályázik pályakezdő fiatalok bemutatkozó programjai és író-olvasó találkozók létrehozása céljából. A program koordinációjával az Elnökség Csepregi Jánost bízza meg.

 1. Könyvkiadás, -terjesztés

Pál Vanda könyvkiadás-felelős beszámol az elmúlt hónapok könyvkiadási eredményeiről. 

 1. Tagfelvétel

Korpa Tamás beszámol róla, hogy két tagfelvételi kérelem érkezett be a Szövetséghez. Olti Dórát az elnökség egyhangú szavazással felveszi tagjai közé. István Csaba pályázatát az elnökség egy igen, két tartózkodás és három nem szavazattal elutasítja, a felvétel érdekében további szövegmutatványok elküldésére és/vagy ajánlók felkerésére kéri.

feb
4

Adományodat, éves tagdíj befizetésedet (3000 Ft) a következő számlaszámra várjuk: 11707000-20490544
Ha teheted, rendelkezz a FISZ részére adód 1%-áról! Adószámunk 18236387-1-42
Tudtad, hogy céges adományozóként akár az adomány 40%-ával csökkentheted adózás előtti eredményedet? Vedd fel velünk a kapcsolatot a fiatalirok@gmail.com címen!
Könyveinket megveheted irodánkban, nagyobb bolthálózatokban, az Írók Boltjában - keress minket a kereskedelem.fiatalirok@gmail.com címen.
Köszönjük!

dec
17

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2015. december 16.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Kollár Árpád, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Sifter Veronika, Neszlár Sándor, Varga Betti

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Kollár Árpád (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. József Attila-díj

Az Elnökség úgy dönt, hogy amennyiben a tövényi szabályozást betartva mégis megkérdezik a FISZ véleményét, akkor a József Attila-díjra való jelölés ügyében december végéig kéri meg a tagságot, hogy javasoljon jelölteket. Az ezzel kapcsolatos hírlevelet a héten megkapja a tagság (felelős: Sifter Veronika).

 1. Magyar falu-konferencia

Korpa Tamás beszámol a jövő évi Magyar Falu-konferencia szervezésével kapcsolatos fejleményekről: a helyi és regionális döntéshozók nagy örömmel fogadták a konferencia ötletét, és támogatásukról biztosították a szervezést. A szállás- és utazásszervezés is folyamatban van, ezzel kapcsolatban az Elnökség 45 főben maximalizálja a szervezetten elszállásolt résztvevők számát.

 1. FISZ Háló pályázat

Sifter Veronika titkárságvezető beszámol arról, hogy a FISZ Háló pályázatot a FISZ sikeresen meghosszabbította 2016 június végéig. A következő év elején a FISZ ezen belül kisebb szervezőcsoportok számára kíván pályázatot kiírni.

 1. Nemzetközi és budapesti projektek

Szőllőssy Balázs beszámol arról, hogy az Isztambuli Magyar Intézettel való együttműködés révén a FISZ a jövő év során magyar-török kétoldalú fordítói műhelyt tud létrehívni egy isztambuli és egy visegrádi helyszínen (a FISZ tábor során); a BFTK-val való együttműködés révén pedig kilátásban van egy irodalmi helyszín létrehozása a Budapesti Tavaszi Fesztivál során.

 

nov
11

ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV

Időpont: 2015. november 2.

Helyszín: Budapest, Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Kollár Árpád, Korpa Tamás, Mészáros Márton, Szőllőssy Balázs, Antal Nikolett, Sifter Veronika

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Mészáros Márton (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Szőllőssy Balázs (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

 1. Tagfelvétel

Korpa Tamás bejelenti, hogy az elmúlt elnökségi ülés óta két tagfelvételi kérelem érkezett. Elnökség tagjai megismerték a pályázatokat, a levezető elnök szavazásra bocsátja a kérelmeket. Zilahi Annát és Papp Sándort az Elnökség egyhangú szavazással veszi fel tagjai közé.

 1. Balassi Intézettel való együttműködés

Neszlár Sándor beszámol a Balassi Intézetben tartott értekezletről, amelyen a szakmai szervezetekkel való további együttműködés formáit tárgyalták meg. A FISZ várja a Balassi Intézet javaslatait a tajpeji magyar díszvendégséggel kapcsolatban. A FISZ támogatja a Lengyelországban tartó 2016-os magyar kulturális programokat.

Mészáros Márton lemond a Balassi Intézet tanácsadó kuratóriumában betöltött tagságáról. Az Elnökség elfogadja a lemondást, és megbízza Szőllőssy Balázst a kuratóriumi tagság FISZ-es delegáltjának feladatköreinek ellátásával.

 1. Logó

Az elnökség az elkészült logótervek megtekintése után úgy határoz, hogy arról a tagsággal véleményeztetés után dönt.

 1. Tagság nemzetközi irodalmi szervezetben

Az Elnökség úgy határoz, hogy tagfelvételi kérelmet nyújt be az International Authors Forum elnevezésű szervezetbe.

 1. Egyéb

Kollár Árpád beszámol róla, hogy a FISZ idén másfélmillió forinttal kevesebb működési támogatást kapott, ezért szükséges új támogatókat, szponzorokat felkutatni.